HR Programma/project manager

Grootschalige reorganisaties
Employability vraagstukken
Veranderingsprogramma’s

HR Consultant

Complexe bedrijfsculturen
Corporate en publieke omgevingen
Strategisch en tactisch niveau

Actueel / Recente publicaties

Best practices

~
Interim opdrachten

Programma (HR) Manager

Jaar
2019 – 2021

Opdracht
Samenvoegen 5 afdelingen tot een fysiek en vernieuwend carrièrecentrum op het gebied van in- door- en uitstroom.

Diversen HR adviesopdrachten op gebied van vergroten van online leren, arbeidsmarktvraagstukken en verdwijn- en verschijnwerk (strategische personeelsplanning)

Organisatie
Gemeente Amsterdam

Complexiteit
Arbeidsmarkt in ontwikkeling, regelgeving, omvang organisatie, beschikbare systemen

Resultaat
Programma is lopende…

Jaar
2012 – 2013

Opdracht
Reorganiseren én integratie van Logica binnen CGI

Organisatie
Logica (nu CGI)

Complexiteit
Tijdsdruk (deadlines), omvang reducties en financiële belangen

Resultaat
Reorganisatie overhead (-80 fte) & Transitie Consultancy tak én integratie Logica & CGI (-300 fte)

Consultant

Jaar
2017-2019

Opdracht
Vergroten door- en uitstroom
Wendbaar krijgen van medewerkers

Organisatie
SVB (Sociale Verzekerings Bank)

Complexiteit
Ingesleten gedrag, regionale verschillen, verouderd beleidskader

Resultaat
Van 2 naar 16% doorstroom in 1.5 jaar
Maatwerk aanpak met juridische prudentie

Jaar
2011

Opdracht
Ontwikkelen strategische en operationele roadmap ten behoeve van groeiscenario (van 51 naar 231 gezondheidscentra in 3 jaar)

Organisatie
Medical Credit Fund (investeringsfonds) Kisumu, Kenia.

Complexiteit
Culturele verschillen

Resultaat
Strategische en praktische roadmap die het team zelf ging uitvoeren

HR leider, arrangeur, risico- en mobiliteitsexpert

Jaar
2013- 2016

Opdracht
Herijken uitstroomprogramma & vergroten wendbaarheid

Organisatie
Gemeente Utrecht

Complexiteit
Verouderd beleidskader & regelgeving, ingesleten gedrag

Resultaat
Kostenbesparing bij uitvoering van mobiliteitspilot van 2,6 miljoen in vier maanden. “Zomerscan” & wendbaarheidsoffensief 2014; besparing 4,5 miljoen en borging in HR expert centrum (2015); besparing ruim 10 miljoen.

HR Change manager

Jaar
2009 – 2010

Opdracht
Professionalisering HR (naar HR business partner) in omvangrijke organisatieverandering van “Dental school” naar “Dental Hospital & school”

Organisatie
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) (VU/UvA)

Complexiteit
Tegenstellende belangen vanuit de verschillende disciplines (wetenschappelijke, onderwijs en zorg) en vanuit het feit dat ACTA een samenwerkingsverband is tussen VU en UvA

Resultaat
Uiteenlopende kwantitatieve resultaten (reductie personele kosten) en kwalitatieve resultaten op het gebied van organisatie en individuele ontwikkelings- & employabilityvraagstukken (zie separaat overzicht, op verzoek beschikbaar)

HR Project Manager

Jaar
2006 – 2009

Opdracht
Ontwikkelen en invoeren van trainingsmodules t.b.v. nieuw beloningsbeleid CAO 2008 – 2010. Vertalen onderliggende en gewenste mindset voor alle medewerkers en managementleden.

Organisatie
ING Nederland

Rol
HR Project Manager

Complexiteit
Tijdsdruk en de verplichtingen richting CAO partijen alsmede start van crisis (oktober 2008)

Resultaat
E-learning ontwikkelt en ingevoerd (voor 27.000 medewerkers), management workshops ontwikkelt en ingevoerd

Consultant & kwartiermaker

Jaar
2008

Opdracht
Productie en lancering Goud op de Werkvloer programma

Organisatie
NOC&NSF

Complexiteit
Samenwerking belanghebbenden (Randstad, Sport & Zaken, Uitgever)

Resultaat
Lancering Boek en samenwerkingsprogramma Goud op de Werkvloer; kansen voor topsporters en werkgevers op de arbeidsmarkt

Project & Recruitmentmanager

Jaar
2005

Opdracht
Vanuit Business Development afdeling opbouwen en professionaliseren van Grootschalige en Complexe Werving & Selectie

Organisatie
Randstad Nederland

Resultaat
Veel tevreden klanten die maatwerk kregen bij het oplossen van omvangrijke arbeidsmarktvraagstukken en het invullen van grote aantallen vacatures. Speciale Businessunit met getraind personeel en rendabel nieuw product

Projectmanager

Jaar
2003-2004

Opdracht
Uitvoering sociaal plan (reorganisatie) voor ruim 2.000 werknemers die moesten uitstromen. Opzetten en leiden project en reorganisatiebureau ‘nieuw perspectief’ voor: In- & externe matching, aanvragen ontslagvergunningen, outplacement, voorlichting, accountmanagement richting directie COA

Organisatie
COA

Complexiteit
Hoog, politiek zeer gevoelige omgeving met ambitieuze doelstellingen binnen het bestuursorgaan en kritische opdrachtgever.

Resultaat
Herplaatsingspercentage: >50 %, Commercieel rendabel traject, hoge klanttevredenheid (zowel bij boventallige als bestuur COA). Duurzame en zeer langdurige samenwerkingsrelatie (samenwerking Randstad/COA loopt nog steeds)

Patrick van Beukering

Interim opdrachten

Energieke, vernieuwende en ter zake kundige HR programma/project manager & Consultant met ruime ervaring in opzetten en uitvoeren van grootschalige reorganisaties, employability vraagstukken en veranderingsprogramma’s.

Resultaatgericht

Brede ervaring in complexe bedrijfsculturen zowel in corporate/profit als publieke omgevingen (Gemeente Utrecht, COA, Logica, PCM en Lucent).

Verdeling lastige vraagstukken in helder beeld (visualisatie) en overzicht.

Actuele bedrijfskundige en project consultancy ervaring door voltooide Postgraduate Management Consultant (2012).

Werkzaam op strategisch en tactisch niveau altijd met een stevige inhoudelijke component.

Denken en operationele actie(s) / interventies, hoofdzakelijk in projectvorm.

Bekend met politieke krachtenvelden.

Mens- en relatiegericht.

Complete CV

Specialistische thema’s

 

Strategische personeelsplanning, strategische HR mindset projecten, organisatie- en ontwikkelingsvraagstukken (management, groepen, individueel), wendbaarheid & flexibiliteit, reorganisaties, uitvoering sociaal plan, arbeids(markt)vraagstukken

 

Sectoren

 

  • Publieke sector: overheid (gemeenten, zelfstandige bestuursorganen), sport, onderwijs, universiteiten, zorg.
  • Private sector : zakelijke diensten, media, transport, financiële sector.

 

Persoonlijkheid & Kernwaarden

 

  • Verbindend leider & doorzettingsvermogen
  • Scherp, analytische & hoog probleemoplossend vermogen
  • Initiatief & ambitie
  • Creatief met humor

 

Afstudeeronderzoek en publicaties 

2016:

“Make it happen”: een best practice in het realiseren van win-winsituaties bij gedwongen uitstroom

2011-2012:
“The power of sport foundations”: onderzoek naar de sociale impact van (inter)nationale sportfoundations en hun werkwijze

2008:
“Goud op de Werkvloer” kansen voor topsporters en werkgevers op de arbeidsmarkt:

Boek (en congres) i.s.m. NOC*NSF t.b.v. Beijing 2008 (Rol: Initiatiefnemer en kwartiermaker)

2003-2004:
De tweede carrière”; Arbeidsmarktperspectieven voor ex-olympische topsporters. Onderzoek in opdracht van het NOC*NSF onder oud-olympische topsporters en 25 organisaties

 

Opleiding

 

2012:                Postgraduate Management Consultancy (VU, Amsterdam)

2004:                Arbeid & Organisatie Sociologie (Universiteit van Amsterdam)

1996:                Hogere Bedrijfskunde (Hogeschool van Amsterdam)

1994:                HBO Arbeidsmarkt politiek en personeelsbeleid (Sosa)

1987:                Hotelschool

 

Loopbaan

 

1999 – heden:    Zelfstandig HR programma/project manager & Consultant (uiteenlopende nationale en internationale profit en non-profit organisaties.

 

1991 – 1999:     HR Consultant & Business Partner (RTL Nieuws en UPS Nederland)

 

Sport/hobby’s

Squash(trainer), Hardlopen (New York Marathon 2001 & Berlijn 2004), wielrennen, mountainbiken, reizen.


Recente referentie(s):

prof. dr. A.J. Feilzer (Decaan ACTA)

Tel: (06) 10235484

 

Ido Shikma

Vice President HR West Europe at CGI (Logica)

Tel: (06) 12 56 43 26

 

Alje Kuiper

Directeur Innovatie Randstad

Tel: (06) 53 93 76 94

 

Karin Wisotzky

Directeur HRM a.i. gemeente Utrecht

Tel: (06) 21 58 80 33

Contact

Drs. Patrick van Beukering MMC

Interim HR programma/project manager & Consultant

Amsterdam

Telefoon: +31 6 22 93 66 09

Mail: Patrick.van.Beukering@gmail.com